Thời gian bảo hành: từ 6 tháng – 24 tháng tùy theo hạn mục sửa chữa:

  – Bảo hành 6 tháng với các hạng mục gioăng,phớt,cao su

  – Bảo hành 6 tháng Sơn – Gò – Hàn các mảng nhỏ

  – Bảo hành 12 tháng cho phần gầm rô tuy,giảm xóc,bi moay ơ

  – Bảo hành 12 tháng sơn cả xe
  – Bảo hành 24 tháng sơn cả xe ( đời 2015 trở lên )
  – Bảo hành 24 tháng với xe đại tu máy tổng thể ( đời 2010 trở lên )

  Các trường hợp không được bảo hành:

  – Các hao mòn hay rách hỏng, sự xuống cấp và tai nạn/ thiên tai

  – Các hao mòn và rách hỏng các chi tiết, các hạng mục bảo dưỡng thông thường.

  – Hư hỏng do các yếu tố bên ngoài như tai nạn giao thông, ô nhiễm hoá học, mưa axit, mưa đá, cát, muối, hoả hoạn hay thiên tai

  – Sự xuống cấp hay hư hỏng bình thường của các chi tiết tráng mạ, bề mặt sơn, chi tiết cao su, vật liệu phủ bọc.

  – Sử dụng, bảo dưỡng không đúng cách hoặc sửa đổi

  – Hư hỏng do bảo dưỡng không đầy đủ, không đúng hướng dẫn sử dụng

  – Hư hỏng do chở quá tải

  – Hư hỏng do vận hành không đúng cách, sử dụng sai cách trong những điều kiện bất thường

  # # # #